Voorwaarden

Leest u voor u een boeking plaatst aandachtig onze voorwaarden door.

Algemene voorwaarden

Wij hanteren voor al onze boekingen de uniforme voorwaarden Horeca Nederland, te downloaden op www.khn.nl. Let op dat navolgende annuleringsvoorwaarden enige andere genoemde voorwaarden in deze uniforme voorwaarden teniet doen.

 

Annuleringsvoorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op boekingen geplaatst via een rechtstreeks kanaal, dat wil zeggen telefonisch, via e-mail of online op onze eigen website. Externe reisbureau's zoals Booking.com, Expedia of VVV Zeeland hanteren eigen voorwaarden. Voor annuleringen via dergelijke reisbureau's dient u zich aan het desbetreffende bureau te wenden en zullen altijd de voorwaarden waar u daar de boeking onder aan gegaan bent gehanteerd worden. Helaas kunnen wij niet in gaan op speciale verzoeken om reducering van annuleringskosten.

Extra informatie omtrent COVID-19 en eventuele effecten op uw boeking.

Annuleringsvoorwaarden

Op dit moment hanteren wij voor elke boeking onze normale voorwaarden. Wij kiezen er voor deze niet aan te passen, zowel niet in het voordeel van de gast (volledig refundable), als in het voordeel van de accommodatie (volledig non-refundable). Inmiddels weet elke gast welke geboekt heeft na 1 april 2020 welke situatie er speelt en neemt een weloverwogen risico wanneer hij of zij boekt en accepteert daarmee dat het risico dit maal bij de gast ligt. Boekingen gemaakt voor 1 april 2020 hebben inmiddels meer dan 4 maanden gehad om de boeking alsnog te annuleren en daarmee stellen wij ons op het standpunt dat elke gast dus nu weet welk risico er gepaard gaat met een boeking en daarmee dus accepteert dat het risico van de boeking bij de gast ligt. Wij accepteren dus helaas geen verzoeken tot uitzondering op de annuleringsvoorwaarden wanneer de situatie zich voor dat dat gasten liever niet meer reizen of er een negatief reisadvies afgevaardigd wordt door een (buitenlandse) overheid voor Nederland of specifiek de regio Zeeland. Daarmee is de enigste situatie waarbij de annuleringsvoorwaarden nietig worden, de situatie waarbij onze accommodaties van overheidswege gesloten worden en wij dus onze diensten niet meer kunnen verlenen. Wij benadrukken ook dat in deze situatie de huurovereenkomst enkelzijdig ontbonden wordt zonder recht op vervangende accommodatie. Deze is immers door een overmacht situatie dan ook niet meer te bieden, omdat het de gehele regio verboden zou zijn toeristisch onderdak te verlenen.

Quarantaineplicht

Met klem benadrukken wij ook dat een eventuele quarantaineplicht van de Nederlandse overheid (evenals een eventuele plicht bij thuiskomst van een andere overheid) geen recht op ontbinding van de huurovereenkomst geeft. Dit risico ligt bij u als gast, omdat deze inmiddels iedereen bekend geacht mag worden. Houdt u dus rekening met een quarantaine periode en/of licht u zelf in over de mogelijkheden deze te vermijden of verkorten middels een test.

Negatief testbewijs

Indien nu of in de toekomst de Nederlandse regering beslist tot het verplicht stellen van een negatief testbewijs bij het binnen komen van Nederland, dient u zelf zorg te dragen voor de formaliteiten. Let wel, bij een eventuele positieve test uitslag kan u de toegang tot Nederland ontzegt worden, dit ontslaat u echter op geen enkele wijze van de verplichtingen voortkomend uit het afsluiten van een huurcontract. Natuurlijk zijn wij in deze situaties flexibel indien u bijvoorbeeld andere personen in uw plaats gebruik wilt laten maken van de reservering, voor zo ver dit binnen onze mogelijkheden ligt.

Wij benadrukken hierbij dat wij in de periode na 15 maart zéér coulant met de ontstane situatie omgegaan zijn, omdat toen in redelijkheid niemand kon verwachten dat er een pandemie zou ontstaan. Wij hebben toen als accommodatie de schade voor nagenoeg 100% gedragen. Nu is de situatie zo dat iedere gast weet welk risico er is en wij als accommodatie niet nogmaals alle schade, terecht of onterecht, op ons kunnen nemen wanneer een (buitenlandse) overheid, terecht of onterecht, een negatief reisadvies oplegt of u als gast niet meer wenst te reizen. 

Wij vragen hier voor uw begrip en vragen u goed een overweging te maken en dus goed het besef te hebben dat u zelf in staat voor het risico. Er zijn enkele verzekeraars die nog annuleringsverzekeringen aanbieden, ook onder deze omstandigheden, u kunt dus u zelf verzekeren.

Hotel In den Brouwery / Villa Elisabeth / Hotel Bosch & Zee

Omdat wij helaas merken dat veel gasten het tot op het laatste moment aan laten komen geven wij u dit voorbeeld ter verduidelijking;

Wanneer u een verblijf geboekt heeft vanaf 25 september, betaald u op 17 september 60% en op 18 september 80%.

Doordat wij helaas een grote toename zien van (onnodige) annuleringen zijn wij genoodzaakt per 19-7 de vaste annuleringskosten te verhogen naar €50,00 per accommodatie. Indien u ook maar enige twijfel heeft over reizen in deze tijden dan adviseren wij u enkel last minute te reserveren.

Annuleren tot (niet t/m)

28 dagen voor aankomst

€50,00 administratievergoeding per geboekte accommodatie

21 dagen voor aankomst

20% van de totale huursom met een minimum van €50,00

14 dagen voor aankomst

40% van de totale huursom met een minimum van €50,00

7 dagen voor aankomst

60% van de totale huursom met een minimum van €50,00

1 dagen voor aankomst

80% van de totale huursom met een minimum van €50,00

Op de aankomstdag 100% van de totale huursom 

 

Les Maisons Vakantiewoningen  

Annuleren tot (niet t/m)

 

10 maanden voor aankomst

€50,00 administratievergoeding per geboekte accommodatie

maanden voor aankomst

20% van de totale huursom met een minimum van €50,00

maanden voor aankomst

40% van de totale huursom met een minimum van €50,00

maanden voor aankomst

60% van de totale huursom met een minimum van €50,00

2 maanden voor aankomst

 

80% van de totale huursom met een minimum van €50,00

 

Op de aankomstdag 100% van de totale huursom 

 

 

Wij adviseren u ten zeerste zelf een reisannulerings- en algemene reisverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsagent. Bespaart u ons, maar vooral u zelf, veel ergernis door uw eigen risisco vooraf af te dekken. Wij hanteren onze annuleringsvoorwaarden streng en kunnen u daarom altijd de beste prijs bieden, waar geen toeslagen voor annuleringen in verrekend zijn.

Het achterwegen laten van de aanbetaling betekend geenszins dat uw boeking automatisch geannuleerd wordt. Indien u wilt annuleren dient u dit altijd schriftelijk aan ons door te geven.

 

Betalingsmethoden

Wij accepteren betalingen middels Maestro en V-Pay (debit, pin pas), daarnaast kunt u uiteraard contact betalen. Indien u een groot bedrag contant wenst te voldoen verzoeken wij u dit, in verband met een beperkte aanwezigheid van wisselgeld, dit vooraf kenbaar te maken.